1 đồng Việt Nam 1985

50.000₫
LIÊN HỆ SHOP, GỌI NGAY 0933 64 54 94. Tiền xưa 1 đồng 1985. Tiền 1 đồng ngày xưa. Tờ 1 đồng tiền bao cấp. Tờ tiền 1 đồng của Việt Nam. Tiền cổ 1 đồng.

TIỀN 1 ĐỒNG VIỆT NAM 1985

Tiền 1 đồng Việt Nam 1985 ngày xưa là tờ tiền rất phổ biến, tất cả mọi người ai cũng có thể dễ dàng mua được.

Tiền xưa 1 đồng 1985 có kích thước nhỏ (113 x 57 mm), là mệnh giá nhỏ, thuộc dòng tiền lẻ nên giá trị rất thấp.

Mặt trước tờ tiền 1 đồng ngày xưa là hình Cột cờ Hà Nội và quốc huy.

Mặt sau tờ tiền 1 đồng Việt Nam 1985 là danh thắng Hòn Phụ Tử ở Hà Tiên.

Tiền không có bóng chìm. Tiền được sử dụng trong thời bao cấp.

Tiền nằm trong bộ tiền Việt Nam năm 1985 với 11 mệnh giá khác nhau.