Bộ xu Việt Nam 1976

120.000₫
Bộ xu Việt Nam 1976 bao gồm các mệnh giá 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 đồng. Chất lượng bộ xu chỉ 80~90% do đã qua sử dụng, bị trầy xước và hoàn toàn không có xu đẹp hoàn hảo. Vui lòng cân nhắc khi đặt hàng.

BỘ XU VIỆT NAM 1976

Bộ xu Việt Nam năm 1976 là bộ tiền xu đầu tiên được phát hành sau giải phóng khi đã hợp nhất hai miền. Bộ gồm 4 xu mệnh giá 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 đồng. Chất liệu của bộ xu này bằng nhôm, rất nhẹ và dễ trầy xước. 

Những đồng xu được lưu hành cùng với bộ tiền giấy Việt Nam 1976 xưa. Bộ xu là đơn vị tiền lẻ, có giá trị rất nhỏ, dùng để thối tiền hoặc trong các giao dịch nhỏ.